Tässä olemme me

Kanssas Oy on yhden naisen Kuopiossa, vuonna 2019 perustama, yksityisiä sosiaalialan palveluita tarjoava yritys. Toimimme Kuopiossa sekä Pohjois-Savon alueella. Palveluinamme ovat pääosin lapsi- ja perhepalvelut, lapsiperheiden kotipalvelu perhetyön rinnalla, lastensuojelun avohuolto ja palveluntarpeen arviointi.

Tällä hetkellä yrityksessä työskentelee yrittäjä Hannelen lisäksi, neljä sosiaalityön ammattilaista.Nina Lisitsin, sosionomi AMK, Susanna Venäläinen, lähihoitaja ja Johanna Matilainen, lapsityön toiminnan ohjaaja.

Jos haluat lisätietoa yrityksestä, linkin alta löydät omavalvonta suunnitelmamme.

Palvelumme

Kanssas Oy on yksityinen lapsiperheiden palveluiden tuottaja jolta palvelun ostaa kunta tai kuntayhtymä. Palvelut ovat perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu. Yksityisille henkilöille on mahdollista tehdä muutaman kerran perhetyön kotikäynti, jossa perheelle tarjotaan erilaisia ratkaisumalleja heidän tilanteeseensa. Lapsiperheiden kotipalvelua on mahdollista saada silloin kun sinulla on palveluseteli. Voit myös ostaa meiltä kotipalvelua yksityisenä henkilönä. Myös yksityiset henkilöt voivat ostaa palveluitamme.

Mitä perhetyö on?

Perhetyö on kotiin tehtävää muutostyötä. Sosiaalityöntekijä ja vanhemmat arvioivat yhdessä perheen palvelun tarpeen. Perhe voi tarvita perhetyötä jos ennaltaehkäisevä perhetyö tai lapsiperheiden kotipalvelun tuki ei ole riittävää. Ennaltaehkäisevästä perhetyöstä saat lisätietoa Kuopion kaupungin sivuilta. Perhetyö on aina maksutonta perheelle.

Perhetyön tavoitteet määritellään aloitusneuvottelussa, jossa vanhemmat sitoutuvat työskentelyyn ja haluavat muutosta kotiin. Syitä ja tavoitteita on yhtä monta kuin perhettäkin mutta meillä on aina sama päämäärä; tehdä perheen arjesta parempaa lapsia kuunnellen. Tässä joitakin esimerkkejä: Äkillinen elämänmuutos, uupumus kotona, lapsen käytöshäiriöt ja strukturoimaton arki.

Näistä elämäntilanteista saadaan perheelle tavoitteet. Ne voivat olla kotiin sääntöjen tekeminen, arjen rauhoittaminen, iltatoimien selkeyttäminen, vanhempien kanssa tehtävien jako, viikkosuunnitelman teko, ajanhallinnan tarkastelu, asiointiapu, voimavarojen löytäminen, perheen yhteisen tekemisen ja harrasteiden löytyminen, talousasioiden selkeytyminen, muihin palveluihin ja verkostojen piiriin ohjaaminen, tunteiden sanoittaminen ja läpikäyminen. Perheohjaajan tärkein tehtävä on kannustaa perhettä pysyvään muutokseen.

Perheohjaajina meillä työskentelee Hannele, Nina ja Jere