Kanssas Oy on yhden naisen Kuopiossa, vuonna 2019 perustama, yksityisiä sosiaalialan palveluita tarjoava yritys. Toimimme Kuopiossa sekä Pohjois-Savon alueella.

Palveluinamme ovat lapsi- ja perhepalvelut, lapsiperheiden kotipalvelu, lastensuojelun avohuolto ja palveluntarpeen arviointi.

Tällä hetkellä yrityksessä työskentelee yrittäjän lisäksi, Nina Lisitsin, sosionomi AMK, Jere Räsänen, sosionomi AMK, Henna Lievonen, sosionomi AMK, Susanna Venäläinen, lähihoitaja ja Piia Nousiainen, lähihoitaja.

Jos haluat lisätietoa yrityksestä, alapalkissa on julkisesti nähtävillä omavalvonta suunnitelmamme.

Mitä perhetyö on?

Perhetyö on kotiin tehtävää muutostyötä. Sosiaalityöntekijä ja vanhemmat arvioivat yhdessä perheen palvelun tarpeen. Perhe voi tarvita perhetyötä jos ennaltaehkäisevä perhetyö tai lapsiperheiden kotipalvelun tuki ei ole riittävää. Ennaltaehkäisevästä perhetyöstä saat lisätietoa Kuopion kaupungin sivuilta. Perhetyö on aina maksutonta perheelle.

Perhetyön tavoitteet määritellään aloitusneuvottelussa, jossa vanhemmat sitoutuvat työskentelyyn ja haluavat muutosta kotiin. Syitä ja tavoitteita on yhtä monta kuin perhettäkin mutta meillä on aina sama päämäärä; tehdä perheen arjesta parempaa lapsia kuunnellen. Tässä joitakin esimerkkejä: Äkillinen elämänmuutos, uupumus kotona, lapsen käytöshäiriöt ja strukturoimaton arki.

Näistä elämäntilanteista saadaan perheelle tavoitteet. Ne voivat olla kotiin sääntöjen tekeminen, arjen rauhoittaminen, iltatoimien selkeyttäminen, vanhempien kanssa tehtävien jako, viikkosuunnitelman teko, ajanhallinnan tarkastelu, asiointiapu, voimavarojen löytäminen, perheen yhteisen tekemisen ja harrasteiden löytyminen, talousasioiden selkeytyminen, muihin palveluihin ja verkostojen piiriin ohjaaminen, tunteiden sanoittaminen ja läpikäyminen. Perheohjaajan tärkein tehtävä on kannustaa perhettä pysyvään muutokseen.

Työskentely koostuu tutustumisjaksosta, työskentelyjaksosta ja lopetusjaksosta. Aloitusjakso on yleensä kestoltaan noin 1 kk, työskentelyjakso 1-3 kk ja lopetusjakso noin kuukauden mittainen.

Me teemme yksilöityä perhetyötä jossa pääpaino on nuoren kanssa tekeminen, tällöin tavoitteita voi olla: itsenäistymistaitojen opettelu, verkostoituminen ja harrastusten löytäminen.

Työskentelyssä käytämme muunmuassa erilaisia kortteja, lomakkeita, toiminnallista tekemistä, toimijoihin tutustumista, asiointi apua virastoihin ja motivoivia keskusteluja.

Perheohjaajina meillä työskentelee Hannele, Nina, Jere ja Henna.


Alla on kuvattu palveluportaat

Mitä lapsiperheiden kotipalvelu on?

Lapsiperheiden kotipalvelu on väliaikaista apua kotiin kun avun tarve yllättää. Kotipalvelu on ohjausta, neuvontaa, arjen askareissa auttamista, lasten hoidossa auttamista, pyykinpesua, siistimistä ja yhdessä tekemistä. Kun tarvitset lyhytaikaista apua kotiin ota ensisijaisesti yhteys Kuopion kaupungin lapsiperhepalveluihin ja kerro avun tarpeestasi.

Kuopion kaupungilla on käytössä myös palveluseteli oman toiminnan tukena.

Jos saat palvelusetelin käyttöösi

  1. Käy katsomassa ohjeet kaupungin sivuilta: Palveluseteli sosiaalipalveluissa.
  2. Tämän jälkeen mene vaana.fi sivustolle ja valitse sinulle sopiva palveluntuottaja.

Lapsiperheiden kotipalvelu on aina maksullista palvelua mutta voit hakea maksuvapautusta silloin kun tulosi ovat pienet. Lapsiperheiden kotipalvelua voi ostaa myös yksityinen henkilö ja saat siihen kotitalousvähennyksen verotukseen. Tuntihinta on 35 euroa tunnilta.

Lapsiperheiden kotipalvelussa meillä työskentelee Susanna ja Piia.

Järjestöt ja kolmannen sektorin toimijat ovat myös lapsiperheiden tukena.

Olethan käynyt tutustumassa myös:

Seurakunnan järjestämään toimintaan:
Perhekerhoihin, perhekahviloihin ja leireihin.
Perheentalon toimintaan
Liikennepuistoon
Nuorisotalojen toimintaan ja erilaisiin työpajoihin
MLL lastenhoitoapu

Kuopion kaupungin myöntämiskriteerit

Kotipalvelua voidaan myöntää tilanteissa:
– Monikkoperheille, joilla on arjessa tuen tarvetta.
– Vauvaperheen arjen tueksi.
– Yllättäen tulleessa perheen akuutissa tai kriisitilanteessa (esim. onnettomuus, leikkaus).
– Arjen sujumisen tukemiseksi (arkirytmin löytymiseen, kasvatuksellisiin asioihin).
– Uupumukseen (esimerkiksi synnytyksen jälkeinen masennus).
– Vammaisen / erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevan lapsen perheen tukemiseen.
– Palveluohjaukseen ja rohkaisuun kotoa ulospäin suuntautumiseen.
– Perheille, joilla on tarve ohjaukseen ja neuvontaan arjen asioissa (ruuanlaitto, päivittäin kodinhoito, lasten kasvatus, hakemuksissa auttaminen).

Lapsiperheiden kotipalvelua ei myönnetä seuraavissa tilanteissa:

– Päivähoitoikäisten lasten säännölliseen lastenhoidon tarpeeseen, koska päivähoito on ensisijainen palvelu.
– Koululaisten aamu-, iltapäivä- ja loma-ajoista johtuviin lastenhoitotarpeisiin, tai päiväkodin loma-aikojen lastenhoitotarpeeseen.
– Äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon vanhemman työssä käynnin mahdollistamiseksi
– Vanhempien asiointikäynteihin (lääkäri, terapia) ei pääsääntöisesti myönnetä kotipalvelua, ainoastaan erityisen harkinnan kautta.
– Pelkästään siivoukseen tai kuljetukseen.
– Vanhempien kotona tehtävään etätyöhön.
– Vanhemman opiskelun tai säännöllisen harrastuksen mahdollistamiseen.
– Henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen.
– Lapsen terveydenhoidollisiin toimenpiteisiin.